PRIVACY VERKLARING

Inleiding
Westlandkerstpakket.nl voldoet aan de nieuwe Europese privacywetgeving ‘Algemene Verordening Gegevensverwerking’ (ook wel GDPR genoemd) welke is ingegaan op 25 mei 2018. Westlandkerstpakket.nl stelt deze Privacy Policy ter beschikking om je bewust te maken van de manier waarop je persoonlijke informatie (hierna: gegevens) verzameld en gebruikt wordt.

Westlandkerstpakket.nl respecteert je privacy en gebruikt je gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Waarom en hoe Westlandkerstpakket.nl je gegevens verzamelt
Westlandkerstpakket.nl kan zijn diensten niet aanbieden zonder enkele gegevens te verzamelen. De volgende redenen liggen hieraan ten grondslag:

 • Indien er gebeld of gemaild wordt door de klant en de contactgegevens genoteerd moet worden voor bijvoorbeeld een terugbel verzoek;
 • Om met je in contact te treden na het invullen van het contactformulier;
 • Voor het toesturen van ideeën en offerte;
 • Voor het opmaken van de factuur en de  financiële verwerking;
 • Voor incidentele mailings om je te informeren over onze dienstverlening en (product)informatie;
 • In geval van misbruik.

Westlandkerstpakket.nl verzamelt je gegevens wanneer je je persoonlijke gegevens vrijwillig aan ons overhangt. Die kan zijn via de telefoon, mail of onze website.

De informatie die Westlandkerstpakket.nl verzamelt
Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzamelen wij de volgende persoonlijke informatie:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Waar wordt mijn informatie opgeslagen?
Van alle software die wij gebruiken worden je gegevens op 2 locaties bewaard, namelijk:

1) op de server van onze hosting maatschappij;

2) op de server van onze email provider.

Wie heeft toegang tot mijn gegevens?
Alleen de eigenaar van Westlandkerstpakket.nl heeft toegang tot deze gegevens.

Kan ik mijn gegevens opvragen, inzien, wijzigen of laten verwijderen?
Je gegevens kun je bij ons opvragen en/of inzien. Uiteraard kun je op verzoek je gegevens wijzigen. Indien gewenst kun je je gegevens ook laten verwijderen. Neem contact met ons op.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Je gegevens worden vijf jaar bewaard vanaf het moment dat je je gegevens overhandigt.

Derden
Westlandkerstpakket.nl verstrekt je gegevens niet aan derden anders dan voor onze eigen bedrijven welke vallen onder de bedrijfsnaam Holtman & Tuinenga.

Cookies
Westlandkerstpakket.nl maakt geen gebruik van cookies.

Misbruik
In het kader van het tegengaan van misbruik, zal er naar aanleiding van een onderbouwd verzoek of vordering gegevens ter beschikking worden gesteld aan opsporingsambtenaren en/of instanties die belast zijn met rechtshandhaving.

Wijziging Privacy Policy
Westlandkerstpakket.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Westlandkerstpakket.nl verzoekt je om regelmatig de Privacy Policy door te nemen.

Contact
In geval van vragen over deze Privacy Policy kun je contact met ons opnemen